alt text
SU SONDAJI

Su sondaj kuyuları yapımında, delme işleminden sonra en önemli aşama geliştirme işlemidir. Çok iyi inşa edildiği halde geliştirilmemiş bir kuyuya oranla kötü inşa edilmiş ancak iyi geliştirilmiş bir kuyunun su verim yeteneği en az iki kat fazladır.

alt text
JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Dünyanın %75 Su ile kaplıdır. Bu %75 oranın ise sadece %15'i içilebilir su'dur. İçilebilir suyun %15'ide sürekli kirlenmektedir. Bu gözönüne alırsak; kuyu içi Jeofizik çalışmasının önemi açıkça görülmektedir. Bunun ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.

alt text
PARSEL BAZINDA BİNA YERİ SONDAJ VE RAPORLARI

Jeolojik modellemeyi yaparak sorun çıkartabilecek birimleri belirlemek, zemin karakteristik verilerini sayısallaştırmak ( deney, analiz vb yöntemlerle) ve uygun tasarım parametrelerini hesaplamaktır.


alt text
YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ İŞLERİ

Altyapı sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik yatay sondaj hizmetlerini dünya ile aynı anda ve adil maliyetlerle sunuyoruz. İnnovasyona olan inancımız ve mühendislik hayal gücümüz en büyük ilham kaynağımız.


HizmetAnlayışımız

Güven, Kalite ve Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan
İlkadım Mühendislik, sahip olduğu tecrübe ve referanslarıyla
sektöründeki öncü firmalar arasında yerini almıştır.

buildings

SAMSUN İLKADIM MÜHENDİSLİK
JEOLOJİK / JEOTEKNİK HİZMETLERİ

Özellikle jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları, yer altı hidrolik yapıları, yer altı suyu aramaları, temel ve zemin araştırmaları ve geoteknik gibi konulara ilişkin mühendislik projelerinde ve bu alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümünde de faaliyet göstermektedir.

İLETİŞİM